It all starts with education

It all starts with ​

Our story

Hello! I’m Danielle Leslie, and I founded Culture Add™ Labs to help companies and individuals uncover their Culture Add™ and launch profitable products online. I’m the creator of #Course From Scratch, an 8-week online intensive that helps people create & launch their profitable & poppin’ online courses.

Hello! I’m Danielle Leslie, and I founded Culture Add™ Labs to help companies and individuals uncover their Culture Add™ and launch profitable products online. I’m the creator of #Course From Scratch, an 8-week online intensive that helps people create & launch their profitable & poppin’ online courses.

Hello! I’m Danielle Leslie, and I founded Culture Add™ Labs to help companies and individuals uncover their Culture Add™ and launch profitable products online. I’m the creator of #Course From Scratch, an 8-week online intensive that helps people create & launch their profitable & poppin’ online courses.Hello! I’m Danielle Leslie, and I founded Culture Add™ Labs to help companies and individuals uncover their Culture Add™ and launch profitable products online. I’m the creator of #Course From Scratch, an 8-week online intensive that helps people create & launch their profitable & poppin’ online courses.

Our story

מי אנחנו? אנחנו צוות הקלמ”ר
לפני ארבע שנים יצאנו למסע בשאיפה לשנות את העתיד, כחלק מתוכנית כלל ארצית העוסקת ביזמות חברתית הנקראת “ישראל 2048” בה היינו צריכים לפתור ולהביא רעיונות לשיפור החברה הישראלית בהימלאה 100 שנה.

אנחנו כתלמידים מכירים בקושי של למידה עצמאית, וחשבנו לעצמינו- “איך נוכל לגרום למהפכה בעולם השיעורים הפרטיים?”
האתר עבר שינויים רבים לאורך השנים, כול פעם עם רעיון חדש לשיפור הרעיון המקורי.

המסע שלנו התחיל בהכרה בצורך הקיומי: קשיים בלמידה ופתרונות לא ריאליים לכך, ועל כן
חשבנו לעצמינו: “כיצד נוכל לגרום למהפכה בעולם השיעורים הפרטיים?”
צוות קלמ”ר מציע בפני קהל התלמידים שירות אינטרנטי לחיזוק החומר הלימודי באופן נגיש
ויעיל, תוך שימוש בפלטפורמה שלא נעשתה עד כה, ובחינם!
צוות הקלמ”ר מייחל ושואף להרחבת הפלטפורמה, להשרישה במוקדים רבים, ופיתוח הרעיון
לאופקים חדשים.

צוות הקלמר רוצה ומקווה להרחיב את הפלטפורמה הזו לעוד בתי ספר ,להשיג מורים או תלמידים מכל קצוות הארץ שיוכלו ללמד תלמידים שזקוקים לעזרה בלמידה, במיוחד עכשיו בזמנים הקשים של נגיף הקורונה. הקלמר רוצה לעזור לכל התלמידים אשר יזדקקו לעזרה או לשיעור פרטי ולספק את השיעורים בחינם.